เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ไม่มีรายชื่อในการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา รายละเอียด 01 เม.ย. 2564 เสร็จสิ้น
ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข รายละเอียด 25 เม.ย. 2564 เสร็จสิ้น
ขอให้ย้ายเสาหอกระจายเสียงในหมู่บ้าน รายละเอียด 27 เม.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
มีกาเผาเกิดขึ้นกลางทุ่งนา รายละเอียด 16 พ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
เรื่องรถเก็บขยะเทศบาล รายละเอียด 25 พ.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
พนักงานเก็บขยะรถเก็บขยะ รายละเอียด 09 มิ.ย. 2564 เสร็จสิ้น
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ รายละเอียด 14 มิ.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียด 16 มิ.ย. 2564 เสร็จสิ้น
เรื่องขอออกทะเบียนบ้าน รายละเอียด 05 ก.ค. 2564 เสร็จสิ้น
ถนนชำรุด รายละเอียด 14 ก.ค. 2564 เสร็จสิ้น
ถนนชำรุด รายละเอียด 14 ก.ค. 2564 เสร็จสิ้น
พ่นหมอกควันกำจัดยุง รายละเอียด 27 ก.ค. 2564 เสร็จสิ้น
ทำถนน​ ทำให้น้ำท่วมขังในซอย​ ไม่สามารถสัญจร​ได้ รายละเอียด 15 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนทำถนนด้านบน​ รายละเอียด 15 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถขยะไม่ยอมเก็บอุจจาระแมว รายละเอียด 22 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
น้ำท่วม รายละเอียด 23 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ขอช่วยดูแลเรื่องสาธารณสุขการเลี้ยงสัตว์ เพราะส่งกลิ่นเหม็นเหน่า รบกวนลูกค้าทำให้ไม่อยากมาใช้บริการ บริเวณพื้นที่ข้างร้านอาหารภูพันธ์ รายละเอียด 30 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
รถไม่เก็็บขยะ รายละเอียด 07 ก.ย. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน