เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:04:43 น. | อ่าน 245 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาล

เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:14:52 น. | อ่าน 232 ครั้ง

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:10:07 น. | อ่าน 271 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยจัดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:42:21 น. | อ่าน 216 ครั้ง

สถาบันการศึกษาส่งมอบข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เพื่อให้เทศบาลฯ ได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:38:17 น. | อ่าน 210 ครั้ง

กิจกรรมการแยกกำจัดตามประเภทขยะ

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:36:33 น. | อ่าน 289 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:45:06 น. | อ่าน 215 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:50:30 น. | อ่าน 302 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ รพสต.บ้านดู่ รพสต.บ้านโป่งพระบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 ตำบลบ้านดู่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:04:04 น. | อ่าน 267 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน โรคอุบัติใหม่ในโค – กระบือ ปี 2564

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15:01:06 น. | อ่าน 239 ครั้ง

กองสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการดูดล้างท่อบริเวณบ้านดู่เมืองใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:43:10 น. | อ่าน 276 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16:14:11 น. | อ่าน 232 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:05:14 น. | อ่าน 45 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์เลิกใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00:51 น. | อ่าน 49 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:51:47 น. | อ่าน 236 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น