เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้มีต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:05:11 น. | อ่าน 293 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำอุปโภค บริโภคให้สะอาดปลอดภัยและเทคนิคการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตามโครงการพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:00:12 น. | อ่าน 234 ครั้ง

ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา 13:00:21 น. | อ่าน 254 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1-7 กันยายน 2564 งานสุขาภิบาลอนามัยฯ ได้ลงพื้นพร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินตลาดและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา 12:42:25 น. | อ่าน 229 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านดู่จากกรณีฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6,11 ต.บ้านดู่

เมื่อ 07 กันยายน 2564 เวลา 12:37:31 น. | อ่าน 333 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13:43:40 น. | อ่าน 211 ครั้ง

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ คุ้มตะเคียนทอง หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12:33:21 น. | อ่าน 241 ครั้ง

กองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนตำบลบ้านดู่ ประจําปี 2564 (เยาวชนบ้านดู่ร่วมใจ สู้ภัย covid) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ วัดบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 14:20:59 น. | อ่าน 230 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความปลอดภัยในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อในตำบลบ้านดู่

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12:29:52 น. | อ่าน 190 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างได้ดำเนินการสำรวจน้ำจากกรณีฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่และให้ความช่วยเหลือโดยการระบายน้ำ การเอาวัสดุขวางทางน้ำออก ณ หมู่ที่ 6 ,8, 11 ตำบลบ้านดู่

เมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22:08 น. | อ่าน 206 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14:59:25 น. | อ่าน 227 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจน้ำจากกรณีฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่และให้ความช่วยเหลือโดยเอาวัสดุขวางทางน้ำออก

เมื่อ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12:16:59 น. | อ่าน 189 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำตก

เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15:56:32 น. | อ่าน 227 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระบาท

เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15:23:12 น. | อ่าน 216 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว

เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 15:18:39 น. | อ่าน 238 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น