เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 27 มกราคม 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:02:35 น. | อ่าน 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 - 24 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:56:03 น. | อ่าน 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการกองทุนฯ จัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบ

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:53:49 น. | อ่าน 5 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:45:20 น. | อ่าน 3 ครั้ง

20 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเขาะจาเว (ประเพณีกินวอ) ประจำปี 2566

เมื่อ 20 มกราคม 2566 เวลา 18:00:36 น. | อ่าน 26 ครั้ง

วันนี้ 19 มกราคม 2566 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ร่วมเปิดงานกีฬาสีผู้สูงอายุ อำเภอเมือง ประจำปี 2566 "สูงวัยเมืองเชียงรายเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เมื่อ 19 มกราคม 2566 เวลา 16:19:01 น. | อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธา นายปิติภูมิ เจริญลาภ และนายศิริชัย ชิน , ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นายปณัย เมฆใส พร้อมคณะ

เมื่อ 16 มกราคม 2566 เวลา 14:21:24 น. | อ่าน 42 ครั้ง

ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566

เมื่อ 15 มกราคม 2566 เวลา 11:22:01 น. | อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2566 ต้อนรับ นางสาวณหทัย รักประชา ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับประฏิบัติการ พร้อมคณะที่มาร่วมส่งจากเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 04 มกราคม 2566 เวลา 11:44:35 น. | อ่าน 63 ครั้ง

เช้าวัน 9 ธันวาคม 2565 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลบ้านดู่ ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 15:21:45 น. | อ่าน 60 ครั้ง

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 9/2565

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 13:31:21 น. | อ่าน 43 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ณ ลานหน้าน้ำพุร้อนโป่งพระบาท

เมื่อ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 16:20:47 น. | อ่าน 33 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:06:09 น. | อ่าน 46 ครั้ง

ประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:26:16 น. | อ่าน 57 ครั้ง

ประชุมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 /11 / 2565

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:55 น. | อ่าน 98 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น