เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า (กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเหล่าพัฒนา)

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:54:37 น. | อ่าน 3 ครั้ง

30 พฤษภาคม 2566 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดโครงการอบรมทำหมูแดดเดียว (กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี) บ้านป่าสักไก่

เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:04:49 น. | อ่าน 7 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566  โครงการจัดอบรมทำไส้อั่วหมู ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งน้ำตกหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:22:43 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อแปรรูปเป็นปลาส้ม

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:13:37 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดอาชีพตำบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:15 น. | อ่าน 10 ครั้ง

27 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:51:25 น. | อ่าน 16 ครั้ง

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำโดย นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ รับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 12 เครื่อง จากโครงการ "คืนลมหายใจที่บริสุทธิ์ให้กับเด็ก"

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:21:15 น. | อ่าน 11 ครั้ง

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 นาย วาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:35:09 น. | อ่าน 16 ครั้ง

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2566โครงการวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ หมู่ 12 การผลิต บรรจุภัณฑ์ต่างๆจากไม้ไผ่

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:00:35 น. | อ่าน 10 ครั้ง

21 พ.ค. 66 รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

เมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:20:50 น. | อ่าน 12 ครั้ง

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายตามโครงการจังหวัดสะอาด 3Rs และตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:53:04 น. | อ่าน 16 ครั้ง

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:52:10 น. | อ่าน 7 ครั้ง

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ และ คณะกรรมการเทศบาลตำบลบ้านดู่ครั้งที่ 2/2566 ในการจัดทำและพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:09:57 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับ พนักงานเทศบาลโอนย้าย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นางศศิอัญญ์ วรัตถ์ธวัชรดล พร้อมคณะ

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:38:36 น. | อ่าน 24 ครั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:56:39 น. | อ่าน 23 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น