เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:21:29 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:36:23 น. | อ่าน 33 ครั้ง

(15 ก.พ. 2566) เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด "60วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45:52 น. | อ่าน 25 ครั้ง

13 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายใต้โครงการการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่และการพัฒนากลไกการเติบโตสีเขียวเพื่อรับมือกับผลกระทบการเ

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:57:18 น. | อ่าน 122 ครั้ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:53:01 น. | อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:27:41 น. | อ่าน 16 ครั้ง

การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่โดยมอบนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบล

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:55:48 น. | อ่าน 49 ครั้ง

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านดู่ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับ พนักงานเทศบาลโอนย้าย พร้อมคณะ

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:31:11 น. | อ่าน 38 ครั้ง

วันนี้ 31 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา 15:05:31 น. | อ่าน 16 ครั้ง

วันนี้ 31 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕

เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา 13:58:42 น. | อ่าน 39 ครั้ง

30 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับ นายอานนท์ แสนน่าน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ 30 มกราคม 2566 เวลา 15:02:13 น. | อ่าน 19 ครั้ง

วันนี้ 27 มกราคม 2566 นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านดู่

เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:02:35 น. | อ่าน 25 ครั้ง

27 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 12:50:22 น. | อ่าน 19 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 - 24 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:56:03 น. | อ่าน 18 ครั้ง

26 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ นำกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เทศบาลเมืองปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 12:43:01 น. | อ่าน 9 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น