เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองช่าง

ข้อมูลบุคลากร

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

จ.ส.อ.ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองชื่น

นายช่างผังเมือง

ตำแหน่งว่าง

สถาปนิก

นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง

นายช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา

ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา

นางสาวรัชนีพร เบ้าสาลี

เจ้าพนักงานธุรการ

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน