เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อมูลบุคลากร

นายองอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0971528261

นางนิชาพรรณ สมณะ

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นายอาทิตย์ เป็กธนู

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สายด่วน 0817658196

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน 0800338923

นายวีร์ภัทร คงฐิติวัจน์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 0973542653

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น