เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,375 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และติดต่อเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ริมกก และตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ดังนี้

เขต 1
เขต 2
1. หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่
2. หมู่ที่ 3 บ้านดู่
3. หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว
4. หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง
5. หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่
6. หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
7. หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก
8. หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ
9. หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่
10.หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง
1. หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
2. หมู่ที่ 4 บ้านสันติ
3. หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่
4. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท
5. หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก
6. หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ
7. หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก
8. หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย
9. หมู่ที่ 18 บ้านโป่งพระบาท

ข้อมูลประชากร
เทศบาลตำบลบ้านดู่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 15,864 คน แยกเป็น ชาย 7,497 คน หญิง 8,367 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
พื้นที่ทำนา 9,246 ไร่
พื้นที่ทำสวน 2,641 ไร่
พืชที่สำคัญได้แก่
- สับปะรด จำนวน 2,200 ไร่
- ลิ้นจี่ จำนวน 180 ไร่
- กล้วย จำนวน 110 ไร่
- ลำไย จำนวน 113 ไร่
- ถั่วเหลือง จำนวน 51 ไร่
พื้นที่ทำไร่ประมาณ จำนวน 2,130 ไร่

ปศุสัตว์
สัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่โดยประมาณ
- โค จำนวน 543 ตัว
- สุกร จำนวน 371 ตัว
- เป็ด จำนวน 598 ตัว
- ไก่ จำนวน 15,245 ตัว
- แพะ จำนวน 27 ตัว

การพาณิชย์
ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง
สถานบันการเงินอื่น จำนวน 3 แห่ง
ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
ตลาดสดเอกชน จำนวน 4 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 400 แห่ง
ศูนย์บริการรถยนต์ จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง
สถานีบรรจุก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
โรงรับจำนำ จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการ
โรงแรม 8 แห่ง
ร้านอาหาร 33 แห่ง
อื่น ๆ (ห้องพัก/ห้องเช่า) 400 แห่ง (ประมาณ)แหล่งท่องเที่ยว >> ดูข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท บ้านโป่งพระบาท 10,000
น้ำตกโป่งพระบาท บ้านหัวฝาย 10,000
วัดป่าดอนพระบาท บ้านโป่งน้ำตก 5,000
พระธาตุจอมสัก บ้านเหล่าพัฒนา 20,000
สวนสมเด็จฯ   35,000

 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft