เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th
แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 12 หน้า

โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลระยาวสำหรับผู้สูงอายุ
โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลระยาวสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

มี 10 ภาพ เปิดดู 100 ครั้ง
ช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน
ช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน วันที่ 31 ม.ค. 2564 ช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชน บ้านป่ากุ๊ก

มี 2 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านป่าแฝก
ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านป่าแฝก วันที่ 28 มกราคม 2564 กองช่างปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9

มี 3 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม. ..เคลื่อนที่
ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม. ..เคลื่อนที่ วันที่ 27 ม.ค. 2564 ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬากลางบ้านปางลาว

มี 27 ภาพ เปิดดู 59 ครั้ง
การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน)
การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน)

มี 11 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน)
การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน) วันที่ 30 ธันวาคม 2563 การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน)

มี 7 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดู่

มี 3 ภาพ เปิดดู 23 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ปี 64
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ปี 64 เยี่ยมบ้าน ม.1 - ม.19

มี 12 ภาพ เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว"
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว" วันที่ 5 ธ.ค. 2563 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว" ณ บริเวณหนองบัว

มี 8 ภาพ เปิดดู 73 ครั้ง
ออกตรวจสอบการวางสินค้าบนฟุตบาททางเท้าถนน
ออกตรวจสอบการวางสินค้าบนฟุตบาททางเท้าถนน 2 ธ.ค. 63 ออกตรวจสอบการวางสินค้าบนฟุตบาททางเท้าถนนหน้า ม.ราชภัฎเชียงราย

มี 2 ภาพ เปิดดู 44 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คีรีวง จังหวัดกระบี่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คีรีวง จังหวัดกระบี่ วันที่ 2 ธ.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ

มี 18 ภาพ เปิดดู 48 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ วันที่ 27 พ.ย. 63 จัดโครงการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดู่

มี 20 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พ.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ

มี 12 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 63
จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 63 วันที่ 25 พ.ย. 63 จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดู่

มี 9 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำจุดคัดกรองในตลาดสดเทศบาลบ้านดู่

มี 10 ภาพ เปิดดู 895 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ศูนย์สาธิตการจัดการขยะพลาสติก หมู่ที่ ๑๘

มี 8 ภาพ เปิดดู 165 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ติดตามประเมินผลศูนย์เลี้ยงไส้เดือน ม.2,10

มี 20 ภาพ เปิดดู 172 ครั้ง
จัดเก็บขยะอันตราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จัดเก็บขยะอันตราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พ.ย.63

มี 10 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ ศูนย์สาธิตการจัดการขยะเปียกบ้านสันต้นก๊อ ม.16 (ผลิตดินเพาะปลูก)

มี 12 ภาพ เปิดดู 322 ครั้ง
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
การจัดเก็บขยะอันตรายนอกเวลราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะอันตราย ๑๙ หมู่บ้าน ประจำเดือน ต.ค.63

มี 10 ภาพ เปิดดู 42 ครั้ง
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓RS ปี ๒๕๖๔ การเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์บ้านป่าซาง ม.2 และปางลาว ม.10

มี 12 ภาพ เปิดดู 43 ครั้ง
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอุทกภัยและดินถล่ม

มี 10 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอล
ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการวู้ดบอลสามัญประจำปี 2563

มี 15 ภาพ เปิดดู 52 ครั้ง
กองช่างออกพื้นที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว
กองช่างออกพื้นที่ปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ณ หมู่ที่ 10

มี 8 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง
กองช่างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา
กองช่างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว​ หมู่ 10

มี 7 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย)
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 2 , 3

มี 5 ภาพ เปิดดู 427 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน (ลงยางมะตอย)
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนน (ลงยางมะตอย) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 3

มี 4 ภาพ เปิดดู 62 ครั้ง
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน

มี 2 ภาพ เปิดดู 56 ครั้ง
กองช่างสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนน
กองช่างสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนน วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวก หมูที่ 3,6

มี 4 ภาพ เปิดดู 53 ครั้ง
กองช่างพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน
 กองช่างพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน วันที่ 6 ตุลาคม 2563 พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 12

มี 6 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป สุดท้าย
 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft