เทศบาลตำบลบ้านดู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน >> งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จ ฯ
Untitled Document

  เมนูหลักเว็บไชต์

หน้าแรก
ประวัติเทศบาล ต.บ้านดู่
ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านดู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
คลังเอกสาร
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์
( E-Service )

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.บ้านดู่
สินค้า OTOP

ไฟล์ดาวน์โหลด

ITA
OIT องค์กร
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาชุมชน
เทศบัญญัติ
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานแผนและงบประมาณ
งานสาธารณะสุข
งานกิจการสภาเทศบาล
ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน

smilelocal@bandu.go.th

ประเภททั่วไป


  1. จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  2. จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  3. จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  5. เจ้าพนักงานการคลัง

  6. เจ้าพนักงานพัสดุ

  7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  8. จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  9. จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  10. จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  11. จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  12. จพง.สัตวบาล

  13. จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  14. จพง.วิทยาศาสตร์

  15. จพง.สาธารณสุขชุมชน

  16. พยาบาลเทคนิค

  17. จพง.เวชกรรมฟื้นฟู

  18. จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  19. โภชนาการ

  20. จพง.รังสีการแพทย์

  21. จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

  22. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

  23. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

  24. สัตวแพทย์

  25. นายช่างโยธา

  26. นายช่างเขียนแบบ

  27. นายช่างสำรวจ

  28. นายช่างผังเมือง

  29. นายช่างเครื่องกล

  30. นายช่างไฟฟ้า

  31. เจ้าพนักงานประปา

  32. นายช่างศิลป์

  33. นายช่างภาพ

  34. จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  35. จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  36. จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  37. จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  38. จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5370-3653,0-5370-3262

CopyRight 2020-2021 http://www.bandu.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft