เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย

เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. เปิดอ่าน 34 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

หากมีพรรคการเมืองหรือประชาชนจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดทำเป็นหนังสือเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ ๕๒๘ หมู่ 5 (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หรือ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒ - ๔ ต่อ ๔ หรือ ทาง E-mail : chiangrai@ect.go.th (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ตั้งแต่วันที่4 มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น