เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

เมื่อ 05 มกราคม 2566 เวลา 10:47:37 น. เปิดอ่าน 32 ครั้ง กองคลัง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน  โดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

                  เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๖          (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

                           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

รายละเอียดตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น