เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. เปิดอ่าน 77 ครั้ง

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค.2565 จึงขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการหอพัก ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้จัดการหอพักในพื้นที่ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวผ่านทางเฟสบุ๊ก(Facebook Fanpage) กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ท่ี 22 ก.ค.2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาท้ายนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 20/09/2565 | อ่าน 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/09/2565 | อ่าน 37 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 27/07/2565 | อ่าน 100 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 26/07/2565 | อ่าน 64 ครั้ง

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 77 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น