เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน

เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. เปิดอ่าน 107 ครั้ง

          ด้วยอำเภอเมืองเชียงรายได้รับแจ้งจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายว่า กรณี มีการกระทำความผิดในลักษณะฉ้อโกงประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็น  ประธานบริษัทซุปเปอร์เค 2099 จำกัด มีพฤติกรรมชักชวนบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ และศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว จากนั้นจะมีเงินตอบแทนให้เป็นจำนวนมากหรือมีการแบ่งกำไรเป็นงวด ๆ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมลงทุน โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายแห่งเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่เมื่อมีการนำเงินส่งไปแล้วบุคคลดังกล่าว กลับไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ และมีพฤติกรรมหลบหนีไม่สามารถติดต่อได้ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 27/07/2565 | อ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 26/07/2565 | อ่าน 25 ครั้ง

เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 21/07/2565 | อ่าน 25 ครั้ง

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 38 ครั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 31 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน