เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน

เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. เปิดอ่าน 70 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

          ด้วยอำเภอเมืองเชียงรายได้รับแจ้งจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายว่า กรณี มีการกระทำความผิดในลักษณะฉ้อโกงประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็น  ประธานบริษัทซุปเปอร์เค 2099 จำกัด มีพฤติกรรมชักชวนบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ร่วมลงทุนแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ และศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว จากนั้นจะมีเงินตอบแทนให้เป็นจำนวนมากหรือมีการแบ่งกำไรเป็นงวด ๆ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมลงทุน โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายแห่งเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่เมื่อมีการนำเงินส่งไปแล้วบุคคลดังกล่าว กลับไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ และมีพฤติกรรมหลบหนีไม่สามารถติดต่อได้ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่

โดย กองคลัง
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 10 ครั้ง

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 8 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 30/06/2565 | อ่าน 16 ครั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 58 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน