เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11:56:23 น. เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 87 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 72 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน