เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14:57:23 น. เปิดอ่าน 116 ครั้ง กองคลัง
      ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท    (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ทั้งปวง
 

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๕

โดย กองคลัง
เมื่อ 23/02/2565 | อ่าน 74 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 22/02/2565 | อ่าน 68 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย กองคลัง
เมื่อ 18/02/2565 | อ่าน 110 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย กองคลัง
เมื่อ 14/02/2565 | อ่าน 88 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อและบ่อพักถนนสายหลักเชื่อม ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีคัดเลือก

โดย กองคลัง
เมื่อ 01/02/2565 | อ่าน 100 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน