เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. เปิดอ่าน 19 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

โดย กองการศึกษา
เมื่อ 18/11/2564 | อ่าน 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดย กองการศึกษา
เมื่อ 18/11/2564 | อ่าน 28 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 18/11/2564 | อ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 18/11/2564 | อ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 18/11/2564 | อ่าน 21 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน