เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. เปิดอ่าน 7 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 15 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 71

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 12 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 8 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน