เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:46:12 น. เปิดอ่าน 22 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/09/2564 | อ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 06/09/2564 | อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 30/08/2564 | อ่าน 22 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 30/08/2564 | อ่าน 17 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 30/08/2564 | อ่าน 23 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน