เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. เปิดอ่าน 301 ครั้ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายรับรองเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 เป็นหนึ่งกฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เพื่อให้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อำเภอเมืองเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น