เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. เปิดอ่าน 233 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกฎหมายรับรองเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 เป็นหนึ่งกฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

 

เพื่อให้การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อำเภอเมืองเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่

โดย กองคลัง
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 10 ครั้ง

สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 01/07/2565 | อ่าน 8 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 30/06/2565 | อ่าน 16 ครั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 28/06/2565 | อ่าน 58 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน