เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. เปิดอ่าน 433 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลช่องทางการร้องเรียน และสามารถเข้าถึงได้

พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.nhrc.or.th เฟสบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเฟสบุ๊ก ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น