เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. เปิดอ่าน 508 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ตอบแบบประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ป.ป.ช. (ITAS) ได้ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fit2yn หรือ QR Code ท้ายหนังสือ

สามารถตอบแบบตอบการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น