เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านดู่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:40:56 น. | อ่าน 328 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:36:07 น. | อ่าน 231 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15:44:51 น. | อ่าน 512 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:15:01 น. | อ่าน 363 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:12:12 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:29:52 น. | อ่าน 523 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ “คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล”
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:50:12 น. | อ่าน 496 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ (เพิ่มเติม) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:46:56 น. | อ่าน 220 ครั้ง
การจัดเวทีปราศรัยหาเสียงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:45:22 น. | อ่าน 151 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:42:17 น. | อ่าน 162 ครั้ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:04:42 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:51:17 น. | อ่าน 324 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำ การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:11:24 น. | อ่าน 152 ครั้ง
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:09:14 น. | อ่าน 144 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:07:19 น. | อ่าน 163 ครั้ง
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นและแบบฟอร์มอื่นเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:06:04 น. | อ่าน 186 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:15:45 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:14:15 น. | อ่าน 149 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงราย ทั้ง 73 แห่ง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:17:52 น. | อ่าน 161 ครั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:19:05 น. | อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:21:20 น. | อ่าน 185 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น