เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:48:10 น. | อ่าน 61 ครั้ง
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:46:02 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09:07:14 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:17:51 น. | อ่าน 151 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:16:01 น. | อ่าน 150 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:14:13 น. | อ่าน 128 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:12:18 น. | อ่าน 194 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:11:12 น. | อ่าน 109 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:10:08 น. | อ่าน 97 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:06:49 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการติดตามประเมินผลตามผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:03:24 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:02:01 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันความเป็นอิสะหรือความเที่ยงธรรมจากบทบาทหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:04 น. | อ่าน 83 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11:56:23 น. | อ่าน 94 ครั้ง
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น