เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 7 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 23 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:46:12 น. | อ่าน 22 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:44:04 น. | อ่าน 18 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:41:40 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:45:39 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 66/2564,ที่67/2564,ที่68/2564
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:26:49 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 65
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:17:02 น. | อ่าน 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:13:54 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:03:23 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. ในด่านชุมชนของ อปท.
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:41:34 น. | อ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม \"กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ\"
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:06:11 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564 และ ที่ 63/2564
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 14:19:04 น. | อ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 42 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การเปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:58:49 น. | อ่าน 45 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:50:55 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:43:34 น. | อ่าน 34 ครั้ง
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:23:32 น. | อ่าน 41 ครั้ง
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:15:05 น. | อ่าน 36 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:58:58 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:57:23 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:15:30 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:40:37 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:57:30 น. | อ่าน 45 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:51:11 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเล 1173- บ้านป่ายางมนฮ่องฮี อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:47:15 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4044 แยกทางหลวงหมายเล 1207 - บ้านรวมมิตร อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:38:35 น. | อ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:19:14 น. | อ่าน 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:14:03 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2564
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:13:19 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:30:34 น. | อ่าน 60 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:20:35 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 52/2564
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:17:30 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ฉีควัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้ ** อย่าประมาทการ์ดตก** หลังฉีดวัคซีนแล้วต้องหมั่น #ล้างมือ #รักษาระยะห่าง #ใส่หน้ากาก
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13:43 น. | อ่าน 45 ครั้ง
เชิญชวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยคนไทยสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนโดยเร็ว ป้องกันการส่งต่อเชื้อและรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:51:20 น. | อ่าน 47 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:37 น. | อ่าน 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:25 น. | อ่าน 50 ครั้ง
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:15:01 น. | อ่าน 43 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 59 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15:07:49 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18:20:13 น. | อ่าน 74 ครั้ง
กินปิ้ง ย่าง เป็นประจำ เสี่ยง..มะเร็ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:03 น. | อ่าน 54 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:32:42 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:28:58 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สื่อ เรื่อง ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 12
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:03 น. | อ่าน 78 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:57:43 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:32:17 น. | อ่าน 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) ครั้งที่5/2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:25:14 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:22:58 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:53:20 น. | อ่าน 63 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:45:19 น. | อ่าน 105 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:43:57 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 และ 26/2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:40:09 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:37:33 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:36:17 น. | อ่าน 81 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:34:31 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:32:40 น. | อ่าน 61 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้กู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่\"
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:25:23 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:17:41 น. | อ่าน 67 ครั้ง
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:08:14 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 82 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17-2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53 , 54 , 55
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:28:16 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:25:52 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18-2564
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:23:17 น. | อ่าน 70 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 16:07:50 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 67 ครั้ง
กองช่าง ได้จัดทำแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 21:46:29 น. | อ่าน 168 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:37:13 น. | อ่าน 103 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:33:30 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:29:47 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:42 น. | อ่าน 208 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:36 น. | อ่าน 145 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:26 น. | อ่าน 157 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 104 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 92 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:22 น. | อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:18 น. | อ่าน 110 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างคร่งครัด
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:22:50 น. | อ่าน 89 ครั้ง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:29:05 น. | อ่าน 89 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:38 น. | อ่าน 85 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 79 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:24:23 น. | อ่าน 93 ครั้ง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:08 น. | อ่าน 84 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:00:11 น. | อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 77 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:31:12 น. | อ่าน 70 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:30:23 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 74 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:51 น. | อ่าน 77 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:04 น. | อ่าน 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรื
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:40 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 76 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:41 น. | อ่าน 78 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:06 น. | อ่าน 78 ครั้ง
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:03 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:58 น. | อ่าน 90 ครั้ง
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:06 น. | อ่าน 82 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:21 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36:35 น. | อ่าน 82 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:35:22 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:41 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:49:40 น. | อ่าน 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:03 น. | อ่าน 74 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:25 น. | อ่าน 87 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:02:48 น. | อ่าน 136 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที 3
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:01 น. | อ่าน 88 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05:44 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:38 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:03 น. | อ่าน 92 ครั้ง
ขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 11:05:21 น. | อ่าน 29 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43:20 น. | อ่าน 79 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:44:00 น. | อ่าน 75 ครั้ง
ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และกำจัดขยะให้ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:14 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 74 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45:21 น. | อ่าน 80 ครั้ง
6 วิธีประหยัดไฟ ช่วงหน้าร้อน
เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา 09:04:57 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:51 น. | อ่าน 95 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายในตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 13:07:39 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายเทศบาลปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 12:46:54 น. | อ่าน 47 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความสะอาด พ.ศ.2535
เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:48:44 น. | อ่าน 52 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 23 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:06 น. | อ่าน 80 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561
เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:07 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ขอเชิญชาวตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2 *ฟรีไม่มีค่าสมัคร
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:29 น. | อ่าน 79 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:55:34 น. | อ่าน 132 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:53:52 น. | อ่าน 73 ครั้ง
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:24 น. | อ่าน 69 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล“เทศบาลตำบลบ้านดู่คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:29:20 น. | อ่าน 68 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน