เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:23:00 น. | อ่าน 7 ครั้ง
ใบสมัคร การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:03:04 น. | อ่าน 219 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเลือกรับประทานเห็ดที่ไม่มีพิษ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:54:06 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่อาจเกิดในช่วงฤดูฝน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:40:05 น. | อ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ 10 เมนูอาหารที่เสี่ยงกับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:27:53 น. | อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:35:52 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:32:33 น. | อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:42:38 น. | อ่าน 1301 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลลิ้นจี่ และของดีจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:23:11 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:13:47 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ "งดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566"
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:44:33 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:38:47 น. | อ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:28:53 น. | อ่าน 17 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:32:20 น. | อ่าน 16 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:58:40 น. | อ่าน 6 ครั้ง
ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:06:04 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:50:19 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:43:13 น. | อ่าน 12 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2566
เมื่อ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:18:07 น. | อ่าน 33 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 15:41:24 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:53:42 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566
เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 09:29:26 น. | อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
เมื่อ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:10:33 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
เมื่อ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:16:02 น. | อ่าน 14 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้)
เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 15:24:21 น. | อ่าน 68 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
เมื่อ 07 เมษายน 2566 เวลา 19:40:22 น. | อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
เมื่อ 06 เมษายน 2566 เวลา 09:35:05 น. | อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ประจำปีพ.ศ 2566
เมื่อ 05 เมษายน 2566 เวลา 10:33:12 น. | อ่าน 26 ครั้ง
5.การจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีกด้วยวิธีการกำจัดกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำ
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:25:07 น. | อ่าน 7 ครั้ง
การตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 15:24:13 น. | อ่าน 6 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:36:22 น. | อ่าน 11 ครั้ง
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:28:18 น. | อ่าน 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 14:07:02 น. | อ่าน 8 ครั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราขบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 13:33:41 น. | อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
เมื่อ 04 เมษายน 2566 เวลา 09:49:57 น. | อ่าน 49 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุญาตโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 16:07:47 น. | อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:02:01 น. | อ่าน 82 ครั้ง
"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
เมื่อ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:14 น. | อ่าน 37 ครั้ง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:51:46 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
เมื่อ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13:42:22 น. | อ่าน 16 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. | อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14:42:34 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:51:01 น. | อ่าน 43 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตการลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:25:31 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10:33:33 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:15:47 น. | อ่าน 14 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:14:33 น. | อ่าน 14 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
เมื่อ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15:26:32 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14:20:55 น. | อ่าน 47 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15:03:54 น. | อ่าน 34 ครั้ง
ตารางการจัดเก็บขยะ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:30:42 น. | อ่าน 19 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ 280/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เขต 1 และเขต 2
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:14:26 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:10:35 น. | อ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชีวิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:21:23 น. | อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ โครงการ พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 09:07:16 น. | อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:49:23 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:47:15 น. | อ่าน 32 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566
เมื่อ 07 มีนาคม 2566 เวลา 09:34:29 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อ 01 มีนาคม 2566 เวลา 14:09:55 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:38:06 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับสมัครพนักงานภาคสนามปฏิบัติงานรายวันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯสนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:25:02 น. | อ่าน 31 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16:28 น. | อ่าน 16 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งโครงการก่อสร้างถนน
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:07:18 น. | อ่าน 26 ครั้ง
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:45:58 น. | อ่าน 185 ครั้ง
รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการระงับเหตุไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:40:34 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ปชะชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:59:51 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:56:55 น. | อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:23:43 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:53:48 น. | อ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:39:01 น. | อ่าน 15 ครั้ง
การจัดการขยะ จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:15:13 น. | อ่าน 33 ครั้ง
การห้ามเผาในที่โล่ง ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้งและแนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:09:13 น. | อ่าน 26 ครั้ง
การใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:05:33 น. | อ่าน 25 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:40:06 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟป่าสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:16:35 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามการเผาที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2566
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:21:14 น. | อ่าน 22 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านดู่ เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2) และ พนักงานเก็บขยะ จำนวนหลายอัตรา
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:48:53 น. | อ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
เมื่อ 30 มกราคม 2566 เวลา 14:26:56 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญุ่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
เมื่อ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:29:12 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบแระมาณ2566
เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 14:48:28 น. | อ่าน 12 ครั้ง
แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 การบริหารพัสดุ และกิจกรรมที่ 2 การเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:04:56 น. | อ่าน 30 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 13:32:13 น. | อ่าน 18 ครั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับงานพัสดุในสังกัด จำนวน ๑ - ๒ ท่านเข้าประชุมรับฟังรายละเอียดขอบเขตในการตรวจสอบใน
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 12:10:31 น. | อ่าน 51 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชุมเปิดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 การบริหารพัสดุ และกิจกรรมที่ 2 การเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 11:11:33 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปิดการตรวจสอบภายในประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 10:41:21 น. | อ่าน 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดพื่นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำราวจที่ดิน
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:06:02 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565
เมื่อ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:09:29 น. | อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
เมื่อ 16 มกราคม 2566 เวลา 15:43:26 น. | อ่าน 41 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านดู่ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ลานจอดรถหลังตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เวลา 8.00 น.
เมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 13:48:32 น. | อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565
เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00:55 น. | อ่าน 29 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:58:09 น. | อ่าน 30 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดเชียงราย 2566-2569
เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13:14:49 น. | อ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:31:10 น. | อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:19:14 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:47:54 น. | อ่าน 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:44:58 น. | อ่าน 20 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566
เมื่อ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 15:17:17 น. | อ่าน 27 ครั้ง
บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:28:27 น. | อ่าน 43 ครั้ง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:25:40 น. | อ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:34:54 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:29:11 น. | อ่าน 24 ครั้ง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:03:04 น. | อ่าน 39 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:27:49 น. | อ่าน 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:08:41 น. | อ่าน 27 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:17:45 น. | อ่าน 26 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14:45:37 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 9.00-12.00น.
เมื่อ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14:10:46 น. | อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 04:23:56 น. | อ่าน 921 ครั้ง
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:44:28 น. | อ่าน 48 ครั้ง
แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:48:10 น. | อ่าน 112 ครั้ง
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:46:02 น. | อ่าน 95 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อ 20 กันยายน 2565 เวลา 13:20:54 น. | อ่าน 71 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:33:18 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน กรณีว่าจ้างปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 13 กันยายน 2565 เวลา 10:03:44 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 08 กันยายน 2565 เวลา 15:32:21 น. | อ่าน 318 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เมื่อ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09:07:14 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15:31:16 น. | อ่าน 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี2565
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:04:52 น. | อ่าน 140 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงของสมาคมโรงสีข้าวไทย
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51:38 น. | อ่าน 95 ครั้ง
เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย แม่สาย พาน และท้องถิ่นอำเภอเทิง ด้วย สถ.แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.หอพัก
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:44:59 น. | อ่าน 110 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 และ กำหนดการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 145 ครั้ง
สรูปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:28:19 น. | อ่าน 116 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน
เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14:45:17 น. | อ่าน 109 ครั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แจ้งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53:08 น. | อ่าน 93 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแมวเพศเมีย จำนวน 1 ตัว มีลักษณะลำตัวขนสีน้ำตาลลายขาวหากเป็นแมวของท่านใดสามารถติดต่อขอรับแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:20:19 น. | อ่าน 166 ครั้ง
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 21:36:25 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2565 # กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
เมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 11:46:21 น. | อ่าน 143 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ปี 2565
เมื่อ 06 มิถุนายน 2565 เวลา 11:04:31 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มดาวน์โหลดสำหรับประชาชน
เมื่อ 02 มิถุนายน 2565 เวลา 14:58:22 น. | อ่าน 128 ครั้ง
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์โอทอป น้ำพุร้อนโป่งพระบาท สามารถมายื่นคำร้อง ประสงค์จำหน่ายสินค้า ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:35:30 น. | อ่าน 125 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2565
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:14 น. | อ่าน 134 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:51:00 น. | อ่าน 114 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 20/2565 \"เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:03:12 น. | อ่าน 105 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:26:00 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:25:45 น. | อ่าน 86 ครั้ง
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:10:11 น. | อ่าน 124 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 105 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:07:01 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6 - 8 /2565
เมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 09:54:15 น. | อ่าน 167 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน
เมื่อ 16 เมษายน 2565 เวลา 15:00:25 น. | อ่าน 193 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมจัดกิจกรรม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1384 (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 )
เมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 08:52:04 น. | อ่าน 148 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จ
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 13:34:02 น. | อ่าน 182 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 05 เมษายน 2565 เวลา 11:36:31 น. | อ่าน 147 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข้อมูลการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:11 น. | อ่าน 269 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเเนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารเเละน้ำในฤดูร้อน
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15:17:56 น. | อ่าน 164 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:17:51 น. | อ่าน 171 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:16:01 น. | อ่าน 175 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:14:13 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:12:18 น. | อ่าน 213 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:11:12 น. | อ่าน 126 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:10:08 น. | อ่าน 115 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:06:49 น. | อ่าน 109 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการติดตามประเมินผลตามผลการตรวจสอบหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:03:24 น. | อ่าน 105 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:02:01 น. | อ่าน 102 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันความเป็นอิสะหรือความเที่ยงธรรมจากบทบาทหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 12:00:04 น. | อ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11:56:23 น. | อ่าน 150 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงระยะเวลาที่ 2 (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565)
เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14:22:41 น. | อ่าน 142 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10:30:41 น. | อ่าน 75 ครั้ง
เชิญชูเกียรติแก่บุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09:56:53 น. | อ่าน 69 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:04:19 น. | อ่าน 124 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดย
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15:59:00 น. | อ่าน 120 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่องห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
เมื่อ 09 มีนาคม 2565 เวลา 14:41:10 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 15:03:49 น. | อ่าน 146 ครั้ง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 14:50:42 น. | อ่าน 136 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:10:02 น. | อ่าน 240 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้รับคะแนนการประมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:26:04 น. | อ่าน 166 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:05:34 น. | อ่าน 187 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:55:59 น. | อ่าน 184 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
เมื่อ 27 มกราคม 2565 เวลา 11:01:21 น. | อ่าน 181 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 10:28:10 น. | อ่าน 210 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด-19 ควรปฎิบัติตัวอย่างไร
เมื่อ 26 มกราคม 2565 เวลา 09:54:03 น. | อ่าน 195 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 4/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 14:01:53 น. | อ่าน 171 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:51 น. | อ่าน 173 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:31:41 น. | อ่าน 170 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฎิบัติของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายหลังเทศกาลปีใหม่
เมื่อ 06 มกราคม 2565 เวลา 14:07:36 น. | อ่าน 185 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49:16 น. | อ่าน 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:12:26 น. | อ่าน 195 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แพล็ตฟอร์ม JITASA.CARE
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13:37:23 น. | อ่าน 209 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2564 เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อาจมีการรวมตัวรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดยาว ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11:21:36 น. | อ่าน 202 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 88/2564
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09:34:03 น. | อ่าน 221 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) และคำสั่ง ศบค. ที่ 22/2564
เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:40:14 น. | อ่าน 189 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 87/2564
เมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:30:25 น. | อ่าน 195 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00:36 น. | อ่าน 191 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:40:28 น. | อ่าน 214 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:09:09 น. | อ่าน 259 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:08:33 น. | อ่าน 241 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00:35 น. | อ่าน 237 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเตือนการป้องกันภัยไซเบอร์ / การตรวจข่าวปลอม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53:07 น. | อ่าน 224 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:26:52 น. | อ่าน 223 ครั้ง
ประกาศอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:43:06 น. | อ่าน 224 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:07:20 น. | อ่าน 236 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:56:43 น. | อ่าน 280 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:42:03 น. | อ่าน 285 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทาง COVID Free Setting
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:54:22 น. | อ่าน 226 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ 4 มาตรการเปิดประเทศ V-U-C-A V
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:51:29 น. | อ่าน 251 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 82/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:35:14 น. | อ่าน 231 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 81/2564
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:50:44 น. | อ่าน 234 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิง และกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 1 (ภาคกลางวัน)
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16:11:31 น. | อ่าน 207 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:12:57 น. | อ่าน 217 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2565
เมื่อ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:53:56 น. | อ่าน 283 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:26 น. | อ่าน 236 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อวีดีทัศน์ที่ได้รับอนุญาตได้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่วยในราชฮาณาจักร
เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:43:26 น. | อ่าน 225 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16:03:44 น. | อ่าน 244 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 71
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:49:08 น. | อ่าน 238 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:37:34 น. | อ่าน 284 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:36:08 น. | อ่าน 292 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศราชกิจจานุเบกษาของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13:33:53 น. | อ่าน 256 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:49:10 น. | อ่าน 222 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 13:20:14 น. | อ่าน 66 ครั้ง
รายงานการตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 16:14:27 น. | อ่าน 83 ครั้ง
รายงานสถานการณ์น้ำเสียในเขตตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00:43 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15:16:36 น. | อ่าน 286 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 70/2564
เมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 13:45:14 น. | อ่าน 261 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 27 กันยายน 2564 เวลา 15:57:13 น. | อ่าน 241 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อ 23 กันยายน 2564 เวลา 11:51:41 น. | อ่าน 236 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:51:08 น. | อ่าน 274 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)
เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 12:56:54 น. | อ่าน 263 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม
เมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 10:21:40 น. | อ่าน 267 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11:21:52 น. | อ่าน 249 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:46:12 น. | อ่าน 257 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:44:04 น. | อ่าน 272 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
เมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:41:40 น. | อ่าน 256 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19
เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10:39:42 น. | อ่าน 254 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:56:48 น. | อ่าน 265 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:45:39 น. | อ่าน 279 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 66/2564,ที่67/2564,ที่68/2564
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:26:49 น. | อ่าน 281 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 65
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:17:02 น. | อ่าน 349 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:13:54 น. | อ่าน 306 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29)
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16:03:23 น. | อ่าน 263 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. ในด่านชุมชนของ อปท.
เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15:41:34 น. | อ่าน 249 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เมื่อ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 15:02:36 น. | อ่าน 282 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 16:06:11 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564 และ ที่ 63/2564
เมื่อ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 14:19:04 น. | อ่าน 261 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันและการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00:38 น. | อ่าน 285 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:38 น. | อ่าน 271 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การเปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:58:49 น. | อ่าน 352 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:50:55 น. | อ่าน 341 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:43:34 น. | อ่าน 277 ครั้ง
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:23:32 น. | อ่าน 1896 ครั้ง
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:15:05 น. | อ่าน 1436 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:58:58 น. | อ่าน 691 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:57:23 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:15:30 น. | อ่าน 265 ครั้ง
ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:40:37 น. | อ่าน 271 ครั้ง
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:59 น. | อ่าน 281 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:57:30 น. | อ่าน 323 ครั้ง
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:56:08 น. | อ่าน 265 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันงดดื่มสุราในวันเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.stopdrink.com
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:51:11 น. | อ่าน 282 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4013 แยกทางหลวงหมายเล 1173- บ้านป่ายางมนฮ่องฮี อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:47:15 น. | อ่าน 518 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนสาย ชร.4044 แยกทางหลวงหมายเล 1207 - บ้านรวมมิตร อ.เมืองเชียงราย จาก แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:38:35 น. | อ่าน 339 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 (ฮ.ศ.1442) อนุญาตเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:19:14 น. | อ่าน 271 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:14:03 น. | อ่าน 272 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 57/2564
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:13:19 น. | อ่าน 270 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์มาตรการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:30:34 น. | อ่าน 278 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564)
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:20:35 น. | อ่าน 484 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 52/2564
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:17:30 น. | อ่าน 451 ครั้ง
ฉีควัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้ ** อย่าประมาทการ์ดตก** หลังฉีดวัคซีนแล้วต้องหมั่น #ล้างมือ #รักษาระยะห่าง #ใส่หน้ากาก
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:13:43 น. | อ่าน 266 ครั้ง
เชิญชวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยคนไทยสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทราบสถานะการติดเชื้อของตนโดยเร็ว ป้องกันการส่งต่อเชื้อและรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:51:20 น. | อ่าน 271 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:26:37 น. | อ่าน 271 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:17:25 น. | อ่าน 265 ครั้ง
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:15:01 น. | อ่าน 259 ครั้ง
26 มิถุนายน 2564 ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11:35:50 น. | อ่าน 280 ครั้ง
ช้อมูลตลาดสดและตลาดนัด ถายในตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564
เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10:52:44 น. | อ่าน 85 ครั้ง
ทชร.แจ้งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง สดภ.ทชร.ประจำปี 2564
เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:12 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 49 / 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15:07:49 น. | อ่าน 277 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18:20:13 น. | อ่าน 411 ครั้ง
กินปิ้ง ย่าง เป็นประจำ เสี่ยง..มะเร็ง
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:03 น. | อ่าน 281 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:32:42 น. | อ่าน 344 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13:28:58 น. | อ่าน 325 ครั้ง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติสำราจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:13:09 น. | อ่าน 298 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10:10 น. | อ่าน 280 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ของกรมอนามัย
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:07:59 น. | อ่าน 298 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฏหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:25 น. | อ่าน 317 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2
เมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:03 น. | อ่าน 372 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:57:43 น. | อ่าน 338 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15:12 น. | อ่าน 315 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:19 น. | อ่าน 325 ครั้ง
ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46:44 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:32:17 น. | อ่าน 343 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) ครั้งที่5/2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:25:14 น. | อ่าน 305 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:22:58 น. | อ่าน 295 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:53:20 น. | อ่าน 304 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:11:55 น. | อ่าน 301 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:45:19 น. | อ่าน 333 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:43:57 น. | อ่าน 287 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564 และ 26/2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:40:09 น. | อ่าน 292 ครั้ง
การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:32:16 น. | อ่าน 265 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดศาสนกิจและกิจกรรมเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:28:40 น. | อ่าน 247 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด ในท้องที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลบ้านโป่ง และตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:42:13 น. | อ่าน 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 23/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:37:33 น. | อ่าน 303 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 20/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:36:17 น. | อ่าน 303 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:34:31 น. | อ่าน 289 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 25/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:32:40 น. | อ่าน 285 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้กู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่\"
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:25:23 น. | อ่าน 295 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 15:17:41 น. | อ่าน 285 ครั้ง
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:08:14 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:06:39 น. | อ่าน 282 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ 1442 (พ.ศ. 2564)
เมื่อ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:05:20 น. | อ่าน 297 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17-2564 และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 53 , 54 , 55
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:28:16 น. | อ่าน 288 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:25:52 น. | อ่าน 294 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 18-2564
เมื่อ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:23:17 น. | อ่าน 287 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 16:07:50 น. | อ่าน 299 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:48:26 น. | อ่าน 433 ครั้ง
ประกาศ แรงงานลาว ที่ข้ามไปทำงานอยู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและมีจุดประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว สามารถแจ้งให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจตม.หน้าด่าน)
เมื่อ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:59:58 น. | อ่าน 267 ครั้ง
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลดอยลาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:03:12 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ของเทศบาลตำบลบ้านดู่
เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:40:59 น. | อ่าน 513 ครั้ง
กองช่าง ได้จัดทำแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สำหรับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 21:46:29 น. | อ่าน 672 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
เมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:43:01 น. | อ่าน 319 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:37:13 น. | อ่าน 326 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:33:30 น. | อ่าน 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่10)
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:29:47 น. | อ่าน 316 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:09 น. | อ่าน 354 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.2) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:42 น. | อ่าน 568 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:49:36 น. | อ่าน 377 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:26 น. | อ่าน 677 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:37:19 น. | อ่าน 313 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในรูปแบบสื่อออนไลน์ จากสำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงรายให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนทั่วไป
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:31:57 น. | อ่าน 343 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:22 น. | อ่าน 335 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:18 น. | อ่าน 363 ครั้ง
การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเราชนะ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:20:29 น. | อ่าน 270 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างคร่งครัด
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:22:50 น. | อ่าน 293 ครั้ง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:29:05 น. | อ่าน 295 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:27:38 น. | อ่าน 304 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 289 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:24:23 น. | อ่าน 278 ครั้ง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:26:08 น. | อ่าน 273 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ \"รวมพลัง ให้โลหิต ให้ชีวิต สู้วิกฤต COVID-19\" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย (หน้าโรงเรียนสามั
เมื่อ 30 มกราคม 2564 เวลา 15:41:47 น. | อ่าน 272 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 15:00:11 น. | อ่าน 581 ครั้ง
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:21:55 น. | อ่าน 264 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด “90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”
เมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:10:44 น. | อ่าน 264 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:31:12 น. | อ่าน 354 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 25 มกราคม 2564 เวลา 14:30:23 น. | อ่าน 274 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับ 1/2564))
เมื่อ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:43:00 น. | อ่าน 315 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:51 น. | อ่าน 270 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนด
เมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:32:04 น. | อ่าน 260 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:43:56 น. | อ่าน 260 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน การชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรื
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:33:40 น. | อ่าน 269 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:44:37 น. | อ่าน 266 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถือปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:34:41 น. | อ่าน 264 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:48:06 น. | อ่าน 323 ครั้ง
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (บ่อทิ้งขยะ)
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:46:03 น. | อ่าน 346 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:58 น. | อ่าน 273 ครั้ง
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:42:06 น. | อ่าน 267 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทยให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:21 น. | อ่าน 268 ครั้ง
ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:36:35 น. | อ่าน 295 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศเมียนมา ในช่วงะยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:35:22 น. | อ่าน 268 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันวู้ดบอลกระชับมิตร “บ้านดู่โอเพ่น” ครั้งที่ 1
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:41 น. | อ่าน 320 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปี 2564
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:49:40 น. | อ่าน 332 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของสุนัข
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:03 น. | อ่าน 262 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:25 น. | อ่าน 359 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:02:48 น. | อ่าน 355 ครั้ง
ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที 3
เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:10:01 น. | อ่าน 415 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการอารคารชุดและห้องชุด ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.4)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:40 น. | อ่าน 289 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:05:44 น. | อ่าน 283 ครั้ง
ขอให้ตรวจสอบรายการอาคารชุดและห้องชุด
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:04:38 น. | อ่าน 257 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บค่าขยะนอกสถานที่ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
เมื่อ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:42:03 น. | อ่าน 714 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติมาตราการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:58:50 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เมื่อ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:10:51 น. | อ่าน 309 ครั้ง
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 11:05:21 น. | อ่าน 266 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:43:20 น. | อ่าน 282 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:44:00 น. | อ่าน 267 ครั้ง
ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และกำจัดขยะให้ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:14 น. | อ่าน 196 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:00 น. | อ่าน 405 ครั้ง
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:45:21 น. | อ่าน 282 ครั้ง
6 วิธีประหยัดไฟ ช่วงหน้าร้อน
เมื่อ 21 เมษายน 2563 เวลา 09:04:57 น. | อ่าน 220 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง กำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา 11:12:51 น. | อ่าน 310 ครั้ง
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรื้อถอนป้ายโฆษณา
เมื่อ 03 มีนาคม 2563 เวลา 10:51:05 น. | อ่าน 295 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตรายในตำบลบ้านดู่
เมื่อ 07 มกราคม 2563 เวลา 13:07:39 น. | อ่าน 578 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง นโยบายเทศบาลปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก
เมื่อ 03 มกราคม 2563 เวลา 12:46:54 น. | อ่าน 234 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความสะอาด พ.ศ.2535
เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 12:48:44 น. | อ่าน 246 ครั้ง
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน
เมื่อ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 15:18:17 น. | อ่าน 210 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:06 น. | อ่าน 306 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561
เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:07 น. | อ่าน 334 ครั้ง
ขอเชิญชาวตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 2 *ฟรีไม่มีค่าสมัคร
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 14:26:29 น. | อ่าน 322 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:55:34 น. | อ่าน 488 ครั้ง
กำหนดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 11:53:52 น. | อ่าน 278 ครั้ง
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:24 น. | อ่าน 271 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล“เทศบาลตำบลบ้านดู่คัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559
เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:29:20 น. | อ่าน 249 ครั้ง
© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น