เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th

นาย องอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

โครงการ การอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำแผนสุขภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09:25:58 น. เปิดอ่าน 50 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมและศึกษาดูงานการจัดทำแผนสุขภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อบรมการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนสุขภาพการเขียนโครงการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน