เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

โครงการ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:14:45 น. เปิดอ่าน 360 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

ท่านมหาทศพล เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อ เมืองอินทร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 จำนวน 19 หมู่บ้าน

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน