เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

เมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13:55:06 น. เปิดอ่าน 53 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

วันนี้ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านดู่ ฝึกซ้อมร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนางแล เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน วางแผนบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากร ให้ปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566  โครงการจัดอบรมทำไส้อั่วหมู ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโป่งน้ำตกหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:22:43 น. | อ่าน 5 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อแปรรูปเป็นปลาส้ม

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:13:37 น. | อ่าน 4 ครั้ง

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดอาชีพตำบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:50:15 น. | อ่าน 4 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น