เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00:15 น. เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 9 - 24 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:56:03 น. | อ่าน 15 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการกองทุนฯ จัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบ

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:53:49 น. | อ่าน 8 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:45:20 น. | อ่าน 4 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น