เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

ประชุมการจัดระเบียบการเก็บรถเข็นขายสินค้าของพ่อค้า แม่ค้าหน้าตลาดบ้านดู่ และจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าชั่วคราว วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:09:48 น. เปิดอ่าน 55 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

ตามที่งานรักษาความสงบเรียร้อย เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับใบคำร้องจากพ่อค้า แม่ค้าหน้าตลาดบ้านดู่ เนื่องจากมีการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณถนนหน้าตลาดบ้านดู่ ทำให้มีความลำบากในการจัดเก็บรถเข็น และมีการเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ซึ่งไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ จึงขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าชั่วคราวบริเวณหลังตลาดบ้านดู่

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน