เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15:55:43 น. เปิดอ่าน 68 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน