เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมใจร่วมพลังต่อต้านคอรัปชั่น พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14:19:33 น. เปิดอ่าน 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส" แสดงเจตจำนงสุจริต ร่วมใจ ร่วมพลังต่อต้านการคอรัรัปชั่น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มีความชื่อสัตย์ โปร่งใส โดยแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต มือขวาทับมือซ้าย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน