เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สินค้าท้องถิ่น

ข้าวควบ ข้าวแต๋น อาหารพื้นเมือง

เมื่อ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 16:34:09 น. เปิดอ่าน 81 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน

บ้านป่าแฝก  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน