เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สินค้าท้องถิ่น

งานฝีมือชนเผ่าดอยปูไข่

เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16:25:35 น. เปิดอ่าน 79 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนดอยปูไข่

 

บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทร. 064-9635919

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน