เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สินค้าท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่

เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16:24:40 น. เปิดอ่าน 77 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน เช่น งานจักสานไม้ไผ่ ไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านป่าสักไก่  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทร. 085-8649012

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน