เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง)

เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:27:39 น. เปิดอ่าน 180 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 20 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง) โดยมี นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย อถล.ตำบลบ้านดู่ และร่วมกันพัฒนาทําความสะอาดบริเวณรอบอาคาร การปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา การบำบัดน้ำเสีย EM BAL การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำ EM BALL บำบัดน้ำเสียที่ใช้ในครัวเรือน

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน