เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564

เมื่อ 18 กันยายน 2564 เวลา 13:18:54 น. เปิดอ่าน 183 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564 โดย นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ร่วมเปิดกิจกรรมพร้อมคณะครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก โรงเรียนบ้านขัวแคร่ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน