เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1-7 กันยายน 2564 งานสุขาภิบาลอนามัยฯ ได้ลงพื้นพร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินตลาดและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา 12:42:25 น. เปิดอ่าน 24 ครั้ง กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1-7 กันยายน 2564 โดย งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นพร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินตลาดและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อนเช่น สารกันรา สารฟอกขาว บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ เป็นต้น ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ กาดป่าซาง (ม.2) ตลาดนัดโกชาด (ลานจอดรถบิ๊กซี) ตลาดนัดคลองถม (ข้าง รพ. สต.บ้านดู่) ตลาดนัดถนนคนเดิน (บ้านดู่เมืองใหม่)

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง)

เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:27:39 น. | อ่าน 30 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564

เมื่อ 18 กันยายน 2564 เวลา 13:18:54 น. | อ่าน 26 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้มีต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:05:11 น. | อ่าน 30 ครั้ง

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน