เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

รางวัลที่ได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้รับการรับรองเป็นตำบลนมแม่ ประจำปี 2558

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:42:45 น. เปิดอ่าน 120 ครั้ง เทศบาลตำบลบ้านดู่

รางวัลที่ได้รับอื่น ๆ

ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ เพื่อแสดงว่ามีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ในระดับดีเยี่ยม

เมื่อ 03 เมษายน 2564 เวลา 15:35:56 น. | อ่าน 143 ครั้ง

โล่ที่ระลึก จาก เทศบาลนครเชียงราย ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ให้การสนับสนุนงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์) ประจำปี 2549 ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:50:08 น. | อ่าน 140 ครั้ง

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2552

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:49:40 น. | อ่าน 153 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน