เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 20:12:37 น. เปิดอ่าน 244 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและผ่านการอบรมเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตรมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนดภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 หรือภายหลังประกาศกระทรวงมีผลบังคับใช้ 2 ปีหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท โดยกำหนดการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่
2. หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 15- 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น