เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

จุดตรวจบูรณาการเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในการขับขี่ ในวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎรพัฒนาคาร)

เมื่อ 11 เมษายน 2564 เวลา 19:03:26 น. เปิดอ่าน 337 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" วันที่ 11 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่ โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขันในด่านตรวจจุดสกัดหลักและด่านชุมชน โดยให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อม ตลอดจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันขณะปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  สายด่วนโทรฉุดใจ ควรมีไว้ฉุกเฉิน เเจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมง

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-150699

- เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 1669

- เหตุด่วนเหตุร้าย 191

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

วันนี้ 31 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:05:31 น. | อ่าน 8 ครั้ง

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านดู่ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ต้อนรับ พนักงานเทศบาลโอนย้าย พร้อมคณะ

เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:31:11 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 31 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕

เมื่อ 31 มกราคม 2566 เวลา 13:58:42 น. | อ่าน 13 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น