เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:35:02 น. เปิดอ่าน 190 ครั้ง สำนักปลัดเทศบาล

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ภูพันธ์ คอนเวนชั่น ฮอลล์  หัวข้อบรรยายเรื่อง

1.“พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานท้องถิ่น ขบวนการและขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา และการดำเนินการทางวินัยพร้อมคดีตัวอย่าง

3. คุณธรรม จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น