เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ( ครั้งที่1 ) ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:48:03 น. | อ่าน 95 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขได้จัดโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15:02:16 น. | อ่าน 79 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ 500 ต้น ณ สำนักสงฆ์โป่งพนาคิรี หมู่ที่ 18 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 14:28:18 น. | อ่าน 112 ครั้ง

วันนี้4/8/2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่(ครั้งที่2)

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา 13:58:29 น. | อ่าน 133 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 09:54:59 น. | อ่าน 88 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสที่ 28 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณหนองน้ำขัวแคร่

เมื่อ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:23:55 น. | อ่าน 148 ครั้ง

วันนี้ 27/7/65 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดู่จัดอมรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยตำบลบ้านดู่ ตามโครงการ\"พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข3มิติ\"

เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:18:34 น. | อ่าน 89 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ เข้าร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:10:14 น. | อ่าน 116 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:51:00 น. | อ่าน 102 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ รุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ และการเข้าใช้ที่ดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน

เมื่อ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:56:17 น. | อ่าน 99 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ได้มีการประชุมการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่และการพัฒนากลไกการเติบโตสีเขียวเพื่อรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13:47:17 น. | อ่าน 103 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16:08:17 น. | อ่าน 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารฯ

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:07:44 น. | อ่าน 101 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุฯ ที่มาประชุมศึกษาดูงานที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เพื่อรับทราบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและก

เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16:16:46 น. | อ่าน 109 ครั้ง

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 วันที่ 22 มิภุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13:59:26 น. | อ่าน 114 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น