เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

\" การตั้งจุดตรวจร่วมและหน่วยบริการประชาชน (ด่านชุมชน) \"

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14:41:58 น. | อ่าน 262 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 20:12:37 น. | อ่าน 271 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14:25:16 น. | อ่าน 356 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและงดใช้กล่องโฟม

เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30:39 น. | อ่าน 219 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมใจร่วมพลังต่อต้านคอรัปชั่น

เมื่อ 08 ธันวาคม 2563 เวลา 11:45:49 น. | อ่าน 468 ครั้ง

กิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว\"

เมื่อ 05 ธันวาคม 2563 เวลา 14:27:03 น. | อ่าน 266 ครั้ง

งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ออกตรวจสอบการวางสินค้าบนฟุตบาททางเท้าถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

เมื่อ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14:24:09 น. | อ่าน 274 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:59:01 น. | อ่าน 245 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:46:17 น. | อ่าน 267 ครั้ง

การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:16:49 น. | อ่าน 243 ครั้ง

กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 เหตุต้นไม้ใหญ่ล้มพาดสายไฟฟ้า (เหตุการณ์สืบเนื่องจาก 2 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00:45 น. | อ่าน 293 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว​ หมู่ที่ 10​

เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:19 น. | อ่าน 274 ครั้ง

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลบ้านดู่

เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:09:01 น. | อ่าน 252 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 2 , 3

เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:40 น. | อ่าน 263 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 3

เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:36 น. | อ่าน 253 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น