เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

กองสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการดูดล้างท่อบริเวณบ้านดู่เมืองใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:43:10 น. | อ่าน 317 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16:14:11 น. | อ่าน 250 ครั้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:05:14 น. | อ่าน 61 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์เลิกใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00:51 น. | อ่าน 63 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:51:47 น. | อ่าน 255 ครั้ง

กองช่าง ได้ดำเนินการขุดดินงานคืนผิวจราจร วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางบ้านป่าสักไก่ หมู่ที่ 12

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:48:50 น. | อ่าน 355 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา วัดและโบสถ์คริสต์จักรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ้านดู่ วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11:11:06 น. | อ่าน 247 ครั้ง

กองช่าง ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนวันที่ 10 มิถุนายน 2564  เพื่ออำนวยความสะดวกในเดินทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10

เมื่อ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:45:44 น. | อ่าน 269 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมอบสิ่งของในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"มีแล้วแบ่งปัน\" วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เวลา 15:19:48 น. | อ่าน 243 ครั้ง

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เวลา 14:42:46 น. | อ่าน 343 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:16:30 น. | อ่าน 329 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จัดระเบียบและประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 21:02:58 น. | อ่าน 335 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 21 เมษายน 2564 เวลา 19:41:31 น. | อ่าน 484 ครั้ง

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 15 เมษายน 2564 ได้ร่วมสนับสนุนรถระบบโฟมดับเพลิงเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ ต. สันทราย

เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 16:13:25 น. | อ่าน 363 ครั้ง

จุดตรวจบูรณาการเทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกในการขับขี่ ในวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎรพัฒนาคาร)

เมื่อ 11 เมษายน 2564 เวลา 19:03:26 น. | อ่าน 345 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น