เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:59:01 น. | อ่าน 241 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:46:17 น. | อ่าน 262 ครั้ง

การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:16:49 น. | อ่าน 237 ครั้ง

กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 เหตุต้นไม้ใหญ่ล้มพาดสายไฟฟ้า (เหตุการณ์สืบเนื่องจาก 2 พฤศจิกายน 2563)

เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00:45 น. | อ่าน 285 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว​ หมู่ที่ 10​

เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:19 น. | อ่าน 267 ครั้ง

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านดู่ (อ.ป.ต.) ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลบ้านดู่

เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:09:01 น. | อ่าน 247 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 2 , 3

เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:40 น. | อ่าน 256 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 3

เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:36 น. | อ่าน 246 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 17 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและป้องกันอันตราย มีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจรใช้รถใช้ถนนในหมู่บ้าน

เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:45:54 น. | อ่าน 242 ครั้ง

การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:57 น. | อ่าน 239 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนนให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:28 น. | อ่าน 240 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 12 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและป้องกันอันตรายในการใช้รถใช้ถนน ภูมิทัศน์ที่สะอาดเรียบร้อย

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:26:26 น. | อ่าน 239 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20:21 น. | อ่าน 238 ครั้ง

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:35:02 น. | อ่าน 209 ครั้ง

ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:31:11 น. | อ่าน 204 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น