เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนนให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:28 น. | อ่าน 201 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 12 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและป้องกันอันตรายในการใช้รถใช้ถนน ภูมิทัศน์ที่สะอาดเรียบร้อย

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:26:26 น. | อ่าน 204 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ของ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาเชียงราย

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20:21 น. | อ่าน 204 ครั้ง

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:35:02 น. | อ่าน 182 ครั้ง

ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:31:11 น. | อ่าน 171 ครั้ง

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00:07 น. | อ่าน 177 ครั้ง

โครงการการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2563 (การแข่งขันวู้ดบอล ประเภททีม รุ่นประชาชนตำบลบ้านดู่)

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:14:07 น. | อ่าน 208 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ตลาดน้ำบ้านขัวแคร่ บ้านเหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่

เมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 10:52:23 น. | อ่าน 161 ครั้ง

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านดู่ กิจกรรมทาสีสนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:52:54 น. | อ่าน 206 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00:34 น. | อ่าน 175 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดล้างท่อตลาดสด เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00:27 น. | อ่าน 169 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน