เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:06:09 น. | อ่าน 25 ครั้ง

ประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:26:16 น. | อ่าน 44 ครั้ง

ประชุมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 /11 / 2565

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:55 น. | อ่าน 46 ครั้ง

ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:04:10 น. | อ่าน 23 ครั้ง

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมคณะ

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:32:12 น. | อ่าน 26 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 8-65 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:26:31 น. | อ่าน 20 ครั้ง

ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00:15 น. | อ่าน 39 ครั้ง

ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14:38:14 น. | อ่าน 33 ครั้ง

วันนี้ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อ 28 กันยายน 2565 เวลา 10:17:15 น. | อ่าน 69 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 26 กันยายน 2565 เวลา 15:20:44 น. | อ่าน 50 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 2-2565

เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 11:40:04 น. | อ่าน 58 ครั้ง

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ วันที่ 22 กันยายน 2565

เมื่อ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:14:37 น. | อ่าน 39 ครั้ง

กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญ ตามโครงการพัฒนาน้ำอุปโภค น้ำบริโภค ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:20:24 น. | อ่าน 41 ครั้ง

ตรวจประเมินตลาดและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 19 กันยายน 2565 เวลา 10:00:46 น. | อ่าน 34 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลเชียงแสนและโรงเรียนคนสามวัยวัดประธาตุผาเงา ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่

เมื่อ 16 กันยายน 2565 เวลา 10:20:28 น. | อ่าน 59 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น