เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ภาพกิจกรรม

{22 มีนาคม 2566} ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15:46:54 น. | อ่าน 14 ครั้ง

วันนี้ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านดู่ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 14:24:43 น. | อ่าน 45 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศแก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 14:56:10 น. | อ่าน 22 ครั้ง

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:21:29 น. | อ่าน 9 ครั้ง

13 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลตำบลบ้านดู่ภายใต้โครงการการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่และการพัฒนากลไกการเติบโตสีเขียวเพื่อรับมือกับผลกระทบการเ

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:57:18 น. | อ่าน 122 ครั้ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหารปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:53:01 น. | อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:27:41 น. | อ่าน 16 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 - 24 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:56:03 น. | อ่าน 18 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการกองทุนฯ จัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบ

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:53:49 น. | อ่าน 11 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:45:20 น. | อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2566 ต้อนรับ นางสาวณหทัย รักประชา ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับประฏิบัติการ พร้อมคณะที่มาร่วมส่งจากเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 04 มกราคม 2566 เวลา 11:44:35 น. | อ่าน 68 ครั้ง

เช้าวัน 9 ธันวาคม 2565 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลบ้านดู่ ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 15:21:45 น. | อ่าน 66 ครั้ง

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 9/2565

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 13:31:21 น. | อ่าน 50 ครั้ง

ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:04:10 น. | อ่าน 52 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 8-65 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:26:31 น. | อ่าน 35 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น